Kontigent

Kreds61 kontigent


Regler for selvtræning i kredsen:


300 kr. (pr halvår)


Selvtræning kan foregå når der ikke er andre aktiviteter på banen


Angiv: Selvtræning og navn


Det påhviler den som har lavet en aftale om selvtræning at sikre at der betales for dette.


Hvis betaling ikke overholdes vil vedkommende blive bortvist.


Banen er privat område som lejes.


Indbetales på konto

Reg. nr. 2348  Konto nr. 0330018002

Kreds61 kontigent 450,-


Indbetales på konto

Reg. nr. 2348  Konto nr. 0330018002